DDW: Design challenges with biobased plastics

Dutch Design Week - Design Challenges with Biobased Plastic

De introductie van steeds meer nieuwe biobased plastics biedt perspectief voor een circulaire economie. De toepassing ervan vraagt echter nog om de nodige kennisontwikkeling én uitwisseling tussen producenten, ontwerpers en wetenschap. Wat is precies de meerwaarde van deze biopolymeren? Tegen welke design challenges loop je aan? En hoe vertaal je de kansen die biobased plastics bieden in succesvolle producten?

 

Kom naar het event ‘Design Challenges with Biobased Plastics’ voor up-to-date kennis vanuit wetenschap en bedrijfsleven, een betrokken netwerk en veel inspiratie. Door de lezingen, workshops en expositie kun je direct aan de slag met biobased plastics.

 

Expositie
Tijdens het event is in de hal van het Kennispoort gebouw een expositie te bezoeken van Materia met diverse biobased materialen. Materia is een internationaal netwerk op het gebied van innovatieve materialen. Door middel van exposities, conferenties en social media verbindt Materia professionals en stimuleert zo gezamenlijke innovatie voor een mooiere, duurzame en hoog-kwalitatieve omgeving. Tijdens deze expositie worden ook verschillende (tussen)resultaten getoond van de onderzoeken die plaatsvonden en -vinden in het kader van het RAAK-mkb project Design Challenges with Biobased Plastics. Te zien zijn verassende experimenten met biobased plastics en nieuwe producten. De expositie is tijdens de gehele Dutch Design Week, tijdens kantooruren, te bezichtigen.

 

 

Workshop

Datum: Maandag 20 oktober 2014
Locatie: Kennispoort J.F. Kennedylaan 2, Eindhoven
Tijd: van 09.30-16.30 uur, aansluitend borrel
Fee: € 75 excl. btw, studenten* gratis (* bij no show brengen we wel kosten in rekening)
Doelgroep: productontwerpers, industrieel ontwerpers, materiaalkundigen, onderzoekers, bedrijven uit de maakindustrie en andere professionals op het gebied van duurzaamheid, productontwikkeling en nieuwe materialen.
Registratie: De inschrijving voor de workshop is inmiddels gesloten i.v.m. de hoeveelheid aanmeldingen. De expositie is gedurende de DDW vrij te bezichtigen.
Meer informatie: Klik hier

 

Organisatie is in handen van DPI Value Centre, Hogeschool van Amsterdam, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Materia. Het event maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject Design Challenges with Biobased Plastics dat een RAAK-mkb subsidie ontvangt van Stichting Innovatie Alliantie. Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kijk op www.biobasedplastics.nl.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Lonneke de Graaff of bel 040 247 44 14. Bekijk hier de website over de Dutch Design Week, van 18 tot en met 26 oktober 2014.

 

Lezing 1: ‘De waarde van biobased plastics’ 

Biobased plastics bieden in specifieke toepassingen meerwaarde en leveren financieel, sociaal of milieuvoordeel op. In deze introductie wordt het principe van de ´Value Circle´ toegelicht. Elke bedrijfsactiviteit heeft effect op de eerdere en latere stappen in de waardeketen. Welke meerwaarde hebben biopolymeren te bieden en hoe kunnen ze worden ingezet bij het sluiten van de keten? Na een korte algemene introductie komen enkele voorbeelden uit de praktijk aan bod.

 

Lonneke de Graaff, DPI Value Centre, innovatiecoach

Lonneke de Graaff studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en is sinds 2007 innovatiecoach bij DPI Value Centre. Lonneke organiseert regelmatig Marktdagen Biopolymeren, waarbij vraag en aanbod op het gebied van biopolymeren wordt samengebracht. Daarnaast is ze coördinator van het 2CE netwerk, waarin bedrijven kennis en ervaring uitwisselen over hun stappen richting de Circulaire Economie. Met haar achtergrond als ontwerper heeft ze kennis van materialen en producten, en de effecten daarvan in de waardeketen. Lonneke is tevens werkzaam als senior adviseur bij Ernst & Young Cleantech and Sustainability-services en betrokken bij projecten op het gebied van: duurzame productinnovatie, levenscyclusanalyse en valuation.
www.dpivaluecentre.nl

 

Lezing 2: Aan de slag met biobased plastics!
Biobased plastics bieden enorm veel mogelijkheden voor interessante duurzame producten. Maar deze materialen stellen ontwerpers en producenten ook voor een aantal uitdagingen. Met ons RAAK-mkb project Design Challenges with Biobased Plastics werken we samen met verschillende organisaties uit de keten aan het wegnemen van een aantal drempels. Ik laat u zien waarom u biobased plastics moet overwegen als materiaal voor een product en hoe wij het toepassen van biobased plastics voor u gemakkelijker maken.

 

Inge Oskam, Hogeschool van Amsterdam, lector Technisch Innoveren & Ondernemen

Inge studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en is sinds 2007 als lector Technisch Innoveren & Ondernemen verbonden aan domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor werkte zij 8 jaar als project manager en innovatie consultant bij TNO aan diverse innovatieprojecten en leidde zij 10 jaar haar eigen adviespraktijk. Samen met Robert van den Hoed, lector Energie en Innovatie, geeft zij vorm aan het CleanTech Onderzoeksprogramma. Binnen dit onderzoeksprogramma geeft Inge leiding aan toepassingsgericht onderzoek naar nieuwe duurzame technologieën als Biobased Plastics en Vertical Farming en naar bijpassende producten, diensten en businessconcepten om daarmee deze technologieën daadwerkelijk naar de markt te brengen.
www.hva.nl/cleantech

 

Lezing 3: ´Produceren in biobased plastics, do’s en don’ts´

Een korte impressie: directeur spuitgietbedrijf 30 tot 850 ton. Sinds 2000 actief met bio materialen. Veel composiet materialen 100T per jaar. Veel recycle materiaal 200T per jaar. Weinig bio materiaal 1 Ton per jaar.

 

Beschikbaarheid
Bio valt buiten de normale logistiek. Altijd een andere grade beschikbaar Oerwoud van nummers en grades. Food proof en temperatuur?


Geld
Geld om te investeren en te innoveren uit welk budget? – subsidie of niet? Subsidie maakt de markt niet volwassen. Geen vaste prijzen geen vechtmarkt. Plastic productprijs en marketing (inkopers en marketeers)

 

Recycling
Plastic heroes.

 

Ontwerpers…..

Luisteren slecht. Willen de heilige graal. Wel bio uitstraling of niet? Hebben weinig begrip voor beperkingen.

 

Hoe verder?
Convenant, aanbesteding en wetgeving. Natuur Pet (Coca Cola). Boomanker cradle to cradle.

 

Dizzy Soederhuizen, Omefa, commercieel directeur
www.omefa.nl

 

Lezing 4: 'Toepassing van biobased plastics bij printers'

Océ is producent en leverancier van multi functional printers. Tijdens deze presentatie gaat Otto uitgebreid in op de visie van Océ ten aanzien van duurzaamheid en de context waarbinnen Océ werkt. Hij geeft aan waarom bio-based materialen interessant zijn voor Océ en in welke applicaties deze kunnen worden toegepast.

 

Otto Salomons, Océ-Technologies
Otto Salomons werkt als teamleider en (eco)designer bij Oce Technologies B.V. Hij is betrokken in een project voor de toepassing van biobased plastics in Océ producten.
 

Otto Salomons, Océ-Technologies
www.oce.com

 

Lezing 5: ‘Biobased product development in de praktijk’
Biofutura levert biobased en afbreekbare disposables. Op het moment investeert het bedrijf meer en meer in eigen productontwikkeling en bijbehorende productiemiddelen als mallen en stansmessen. In de lezing wordt ingegaan op de voor -en nadelen van de grondstoffen wat betreft product ontwikkeling en ook welke impact duurzame verpakkingsoplossingen kunnen hebben (denk aan goed ontworpen doggy bags tegen voedselverspilling). Biofutura levert de “rice husk” producten welke centraal staan in de workshop “look en feel van biobased plastics”.

 

Wouter Moekotte, BioFutura, directeur
Werkte en studeerde in het buitenland alvorens in 2008 BioFutura te starten vanuit een passie voor ondernemen en duurzaamheid. Grootste drijfveer is nog altijd zoveel mogelijk olieplastic te vervangen voor biobased en composteerbare alternatieven. Voornaamste rol binnen het bedrijf is product ontwikkeling, projecten en leveranciers.
www.biofutura.nl

 

Lezing 6: ‘Bioplastics, wat kunnen designers daar nu mee?’

Als designer kunnen we een belangrijke rol spelen bij het vaker toepassen van bioplastics. Aan de hand van concrete voorbeelden ga ik in op de volgende vragen:
• Hoe krijgen we designers zover dat ze meer met bioplastics ontwerpen?
• Waarom gebeurt dat nu zo weinig en wat is er nodig om dat te veranderen?
• Waar liggen wat mij betreft de kansen om biopolymeren meer en vaker toe te passen en daar designers bij te betrekken?

 

Marien Korthorst, MAX designers, partner/designer

Marien Korthorst is opgeleid aan de Design Academy in Eindhoven. Als product designer heeft hij 20 jaar ervaring met het ontwikkelen van een grote variëteit aan producten, van kleine consumenten producten voor huishoudelijk gebruik tot het ontwerp van professionele apparatuur, meubilair en producten en systemen voor de publieke ruimte. Sinds 2007 is hij partner bij MAX designers, gespecialiseerd in design en ontwikkeling van producten voor professioneel en publiek gebruik: ons werk resulteert in duurzame, aansprekende producten waarmee onze klanten zich onderscheiden in hun markt.
www.maxdesigners.nl

 

Lezing 7: Het kan met biobased plastics!

Om de keuze voor biobased plastics te vergemakkelijken is door de HvA het initiatief genomen om twee tools te ontwikkelen. De eerste is de keuzetool, waarmee aan de hand van 10 vragen over de gewenste functionaliteit van het product aangegeven wordt welke biobased plastics mogelijk kunnen worden toegepast. Deze Keuzetool is samen met Wageningen UR ontwikkeld. Als de keuze voor een biobased plastic is gemaakt en een eerste ontwerp gereed is, kan met de Quickscan gekeken worden of de milieuimpact daadwerkelijk lager is dan het alternatief. Deze op LCA-leest gestoelde tool werd ontwikkeld in samenwerking met Partners for Innovation. Beide tools worden tijdens dit event gelanceerd en kort door de WUR en Partners for Innovation geïntroduceerd!Beide programma’s zijn gratis te downloaden van de website: www.biobasedplastics.nl

 

Frans Kappen, Wageningen UR, senior onderzoeker

 

Workshop 1: Look & Feel van Biobased Plastics
De hoofdvraag welke we in de workshop zullen uitdiepen is - Hoe kun je een biobased plastic product aantrekkelijker maken? BioBased Plastics zijn als grondstof voor producten veelal duurder dan de synthetische varianten. Daar staan enkele bijzonder eigenschappen tegen over. De meest in het oog springende is de biologische afbreekbaarheid danwel composteerbaarheid. 
Ook is het mogelijk kosten te verlagen en nieuwe eigenschappen te verkrijgen door het blenden van de kunststoffen met reststromen. Deze reststromen geven nieuwe eigenschappen aan het materiaal en kunnen in een aantal gevallen de kostprijs verlagen. De nieuwe eigenschappen kunnen naast technisch ook zintuigelijke, zoals esthetische en tactiele, maar ook emotionele eigenschappen zijn. In de workshop verkennen we de mogelijkheden hiervan voor bio Futura aan de hand van een product dat van rijsthulzen en lignine wordt gemaakt, en langer gebruikt wordt op en rond de tafel dan een disposable. Het resultaat van de workshop is dat de deelnemers meer weten van de eigenschappen van biobased plastics en dat Biofutura een goed beeld heeft hoe zij haar biobased producten nog aantrekkelijker kan maken!

 

De workshopleiders zijn:

Mark Lepelaar: onderzoeker biobased plastics, Hogeschool van Amsterdam

Heeft als industrieel ontwerper gewerkt aan duurzame innovaties in de duurzame energie en biobased kunststoffen. Werkt als onderzoeker bij het Cleantech programma van de HvA aan het samen met bedrijven en studenten ontwikkelen en realiseren van inspirerende en zinvolle business cases van biobased plastics in interieur en innovatieve landbouw toepassingen. De onderliggende onderzoeksvraag is het destilleren van ontwerpregels voor het succesvol toepassen van biobased plastics.
Is naast onderzoeker aan de HvA ook directeur en aandeelhouder van het bio composieten bedrijf NPSP bv welk Nabasco, Nature Based Composites, materialen en producten ontwikkelt, maakt en levert.

 

Wouter Moekotte, Directeur, BioFutura

Werkte en studeerde in het buitenland alvorens in 2008 Bio Futura te starten vanuit een passie voor ondernemen en duurzaamheid. Grootste drijfveer is nog altijd zoveel mogelijk olieplastic te vervangen voor biobased en composteerbare alternatieven. Voornaamste rol binnen het bedrijf is product ontwikkeling, projecten en leveranciers.

 

Manouk van der Wal, student Product Design, Hogeschool van Amsterdam

Studeert af in look en feel van biobased plastics in het kader van het CleanTech honoursprogramme. Een zintuigelijk onderzoek hoe consumenten een biobased plastic beker herkennen. Het resultaat uit dit onderzoek zijn ontwerpcriteria die als richtlijn dienen bij het herkenbaar maken van een biobased plastic beker, ten opzichte van een petrochemisch plastic beker.


Workshop 2: Toepassingsmogelijkheden van Glycix
Glycix is een bioplastic, gemaakt uit citroenzuur en glycerol (een bijproduct van biodieselproductie). Het is recent ontwikkeld aan de UvA en samen met de HvA wordt nu gezocht naar verbeteringen in het productieproces en naar verschillende toepassingen. Het materiaal is een schuimende thermoharder, die uiteindelijk onder invloed van water uit de omgeving weer uiteenvalt in zijn beide grondstoffen. Het kan worden versterkt met (bio) materialen als hout, leer, jute e.d. en is eenvoudig te kleuren. Deze workshop begint met een korte kennismaking met het materiaal. Naast de look & feel ervaring wordt u geïntroduceerd in de toepassingen tot nu toe (o.a. kussens en vulmiddelen). Daarna wordt u uitgenodigd om te participeren in een brainstorm, met als doel goede toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal te vinden. Juist door de combinatie van een nieuw materiaal en de verwachte verscheidenheid in deelnemers belooft dit een zeer interessante workshop te worden!


De workshopleider is:

Rogier ten Kate, docent Product Design aan de Hogeschool van Amsterdam

 

Workshop 3: 2.5D printen en biomaterialen (Océ)
De workshopleider is: Lonneke de Graaff
Meer informatie volgt

 

Workshop 4

3-D printing is zeer actueel – Welke nieuwe toepassingen zijn mogelijk bij 3-D printen met PLA? (Avans/Synbra)

Een 3D printer is eigenlijk een soort minifabriek die ter plekke objecten kan uitprinten, niet met inkt op papier, maar echt in 3D. Het enige wat je daarvoor nog nodig hebt is een digitaal bestand van het object dat je wilt printen en materiaal om mee te printen. Dat materiaal kan ook biobased materiaal zijn!

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden. Samen zullen we brainstormen over nieuwe toepassingen met 3D printen van PLA.

 

De workshopleiders zijn:

Laura van Otterloo, directeur Bioversity en student Small business & retail management aan de Avans Hogeschool

Biodiversity is een jong bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van duurzame concepten en producten.

 

Siewart Driece, student Chemische Technologie aan de Avans Hogelschool. 

Laura en Sieward werken samen aan een project rond 3D printen met PLA.

 

 

Side event: Hands-on met Keuzetool “BioPlastics4U” en LCA Quickscan 
De keuzetool “BioPlastics4U” geeft je aan de hand van 10 vragen over de gewenste functionaliteit van het product welke biobased plastics je kunt toepassen. Tijdens het event kunt u deze keuzetool uitproberen.

 

Side-event:Demonstratie ‘creëren van surfplank met BioFoam en duurzame hars’

Tijdens de lunchpauze laat Julian van Vliet van JY Surf zien hoe hij een surfboard maakt van Biofoam, duurzame hars en innovatieve technieken. Voor meer informatie zie:  http://jysurf.com/.

 

Tijdens alle workshops is het mogelijk om te werken met de LCA-Quickscan:Als de keuze voor een biobased plastic is gemaakt en een eerste ontwerp gereed is, kan met de Quickscan gekeken worden of de milieu impact daadwerkelijk lager is dan het alternatief. 

 

 

 

 

Expositie

Materia tentoonstelling “Biobased Future”

 

Dutch Design week, 18 t/m 26 oktober 2014 in Eindhoven

 

Tijdens de Dutch Designweek in Eindhoven zal Materia van 18 t/m 26 oktober een selectie tonen van 60 biobased materialen. Deze tentoonstelling, genaamd “Biobased Future”, is te zien in de centrale hal van Kennispoort (Eindhoven) mede mogelijk gemaakt door DPI Value Centre.

 

De grondstoffen van de toekomst spreken zeker tot de verbeelding. Algen, schimmels, koffie afval, landbouwresten; met puur organische hernieuwbare materialen kunnen we duurzame producten maken die passen binnen de natuurlijke cyclus van de circulaire economie.

 

Schalen gemaakt van espressodrab, textiel van bananenbladeren, textiel op basis van melkeiwit, tapijt van cactus en bamboe, isolatie gemaakt van paddenstoelen, kurk, panelen gemaakt van organische vezels geurend naar rozenblaadjes, betimmering van dennenappelpanelen, en natuurlijk bioplastics op basis van onder andere zetmeel.

 

Tevens zullen enkele resultaten worden getoond van het project “Design Challenges with biobased plastics”, een project van de Hogeschool van Amsterdam met de consortiumleden Syntens, Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Materia. Zo zal een tafel gemaakt van het beroemde nieuwe bioplastic Glycix worden getoond naast diverse andere biobased experimenten.

 

Bezoeken

Laat u inspireren en kom tijdens uw bezoek aan de Dutch Designweek zeker langs voor de materialen voor een duurzame toekomst!  Het adres is Kennispoort, John F. Kennedylaan 2 te Eindhoven (geopend tijdens kantooruren). 

 

Over Materia 

Materia is het leidende internationale platform op het gebied van materiaalinnovatie, gericht op ontmoeten, inspireren en co-creëren. Materia stimuleert gezamenlijke innovatie op weg naar een mooiere, meer duurzame en hoogwaardig gebouwde en ingerichte omgeving. Rond een onafhankelijke en continu groeiende collectie van meer dan 2.500 inspirerende materialen brengt Materia bouwprofessionals samen: dagelijks via www.materia.nl, jaarlijks op Material Xperience en periodiek rond actuele thema’s en events. Kijk voor meer informatie op www.materia.nl en www.materialxperience.nl.

 

 

Judith Tesser
Programma en communicatiemanager
communicatie