Kick-off Business Angels Network Smart & Biobased

Op 2 april vond de kick-off van het Business Angels Network – Smart & Biobased (BAN-SB) plaats in Kasteel Vaeshartelt. BAN-SB is een recent initiatief van DPI Value Centre waarbij nauw wordt samengewerkt met LED, Chemelot en LIOF. De bedoeling van het netwerk is om actieve investeerders die affiniteit hebben met (biobased) chemie of smart materials in contact te brengen met innovatieve start-ups. BAN-SB faciliteert deze ontmoetingen en begeleidt zo nodig het tot stand komen van een investeringsdeal.

 

Tijdens de kick-off werd aangekondigd dat BAN-SB mooi op koers ligt: 1 mei vindt het eerste matching event plaats met 4 start-ups en 8 geïnteresseerde Business Angels. Reginald Vossen, directeur van Business Angels Network Vlaanderen, een organisatie die wat dit betreft al ruim 10 jaar aan de weg timmert, gaf een overzicht van de ervaringen in Vlaanderen met Business Angels financiering. En tenslotte plaatste Jos Schneiders, directeur van LED, het BAN-SB initiatief in het kader van een aantal Brainport activiteiten die tot doel hebben de economische activiteiten in Limburg te stimuleren.

 

Het enthousiasme van zowel startende ondernemers als potentiele business angels voor dit initiatief belooft BAN-SB een mooie toekomst. Een nieuwe, concrete mogelijkheid voor financiering van innovatieve jonge ondernemingen is geboren.

Femke Roos-Markhorst
New Business
new business, begeleiding start-ups