Verslag Matching event Business Angels Network Smart & Biobased

Op 1 mei vond het eerste matching event van het Business Angels Network – Smart & Biobased (BAN-SB) plaats in Kasteel Vaeshartelt. 3 innovatieve start-ups: Bambooder, IZI BodyCooling.com en PectCof hebben hun business case gepitcht voor een aantal actieve investeerders die expertise en een relevant netwerk hebben in de chemie en materialen branche. Na de pitches was er uitgebreid gelegenheid voor ondernemers en Business Angels om elkaar te spreken en meer informatie uit te wisselen.

Het matching event heeft er toe geleid dat in elk van de pitchende bedrijven interesse is uitgesproken door tenminste één (en veelal meer) van de aanwezige Business Angels. Voor de starters (en voor BAN-SB) geeft dit aan dat ze in ieder geval bezig zijn met het opzetten van een onderneming die in potentie marktwaarde heeft. Op dit ogenblik lopen de eerste oriënterende gesprekken tussen de ondernemers en de investeerders met het oog op het realiseren van een deal: het uiteindelijke doel van BAN-SB.

BAN-SB is een recent initiatief van DPI Value Centre waarbij nauw wordt samengewerkt met LED, Chemelot en LIOF. De bedoeling van het netwerk is om actieve investeerders die affiniteit hebben met (biobased) chemie of smart materials in contact te brengen met innovatieve start-ups. BAN-SB faciliteert deze ontmoetingen en begeleidt zo nodig het tot stand komen van een investeringsdeal.

 

 
 
Femke Roos-Markhorst
New Business
new business, begeleiding start-ups