Anti-microbiële coatings

Textielproducten zijn één van de belangrijkste bronnen voor het bacteriële besmetting in ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg. De huidige antimicrobiële oplossingen zijn gebaseerd op het toevoegen van chemische stoffen aan garens of coatings, die (“leachen”) vrij komen uit de coating of het garen. Een nadeel van deze technieken is niet alleen de in de tijd afnemende, werking, maar ook de belasting van mens en milieu door het vrijkomen van gifstoffen zijn.

 

Door de AM technologie toe te passen worden deze nadelen ondervangen. Een belangrijk voordeel is bovendien dat bacteriën geen resistentie kunnen ontwikkelen tegen bestrijdingsmethode. Nu resistentie van bacteriën een steeds groter probleem aan het worden is, is dat een belangrijk maatschappelijk voordeel.

 

Waardeketenproject

 

Partners

Louis Jetten
Business Development
projecten, business & productontwikkeling, recycling

Bron: Polymeren keten project 2012