Boekje Biobased Plastics

Deze speciale uitgave in de reeks ‘Groene Grondstoffen’ is een gezamenlijk initiatief van het DPI Value Centre en het Biobased Performance Materials programma. De auteurs is gevraagd een overzicht te geven van de huidige stand van zaken van de markt van biobased plastics; een markt die een trekkende rol vervult in de transitie naar een biobased economy.


Dit boek geeft inzicht in de huidige op de markt verkrijgbare biobased plastics en de te verwachten ontwikkelingen. Er wordt gekeken naar zowel thermoplastische als thermohardende materialen. Het boek biedt inzicht in de productie, verwerking, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende types. Daarnaast worden mogelijke toepassingen, afvalbeheer en technische-, economische- en milieu-uitdagingen verder toegelicht.

 

Wilt u de digitale uitgave ontvangen van het boekje 'Biobased Plastics 2012' klik hier.

 

Deze uitgave maakt deel uit van de reeks 'Groene Grondstoffen'. Bekijk andere publicaties uit deze reeks.

Christiaan Bolck
Innovatiecoach
projecten, biopolymeren

Biobased Plastics 2012
Christiaan Bolck (WUR), Jan Ravenstijn (onafhankelijk expert biobased plastics) en Karin Molenveld (WUR)

Paulien Harmsen (editor, WUR)

Met dank aan Harriëtte Bos (WUR), Judith Tesser (DPI Value Centre), Martin Patel (UU) en Arie Brouwer (DPI Value Centre) voor hun bijdrage aan deze publicatie.

2011
© Wageningen UR Food & Biobased Research
ISBN 978-94-6173-081-7
Druk: Propress, Wageningen