Nieuwsbrief Topsector Chemie

In de nieuwsbrief van de Topsector Chemie leest u over de ontwikkelingen en activiteiten in deze topsector.

Judith Tesser
Programma en communicatiemanager
communicatie

Bron: Regiegroep Chemie