Innovatiefinanciering

 

 

Om tot innovatie te komen, moet je - als ondernemer- investeren. Dit kan op verschillende manieren: met eigen geld of met geld van derden, een lening bij een bank, crowdfunding, geld van investeerders, subsidie vanuit de regio of uit andere bronnen, etc.

 

De mogelijkheden veranderen voortdurend. Een paar relevante links vindt u hieronder. Om de kortste weg te vinden naar een passende mogelijkheid voor u, kunnen wij u wellicht helpen. 

 

Een paar voorbeelden:

- regelingen Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (rvo)

- subsidies EU (o.a. H2020, EFRO)

- topsector chemie loket

- NWO financiering

- investeerders bijv. business angel network, BAN Smart & Biobased

- brancheverenigingen kunststof en rubbersector via NRK

- co-creatie (consortiumprojecten, waardeketenprojecten, ...)

- diverse subsidiebureaus

 

Onze innovatiecoaches kunnen u helpen met uw keuze  - in het bijzonder op het gebied van innovaties met kunststoffen.

 

 

 

Louis Jetten
Business Development
projecten, business & productontwikkeling, recycling