DPI Value Centre heeft de rol van aanjager van nieuwe ontwikkelingen in de polymeersector, zowel technisch als commercieel.

Over ons

DPI Value Centre is een onafhankelijke organisatie die bedrijven actief helpt met innovatie op het gebied van polymeren.

Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kennen de polymerenwereld.

Waar nodig schakelen wij ons netwerk in van industriële bedrijven en kennisinstellingen.

 

Arie Brouwer
Directeur
management, financiering, projecten, start-ups
Ineke Laeven
Secretariaat
 
Femke Roos-Markhorst
New Business
new business, begeleiding start-ups
Louis Jetten
Business Development
projecten, business & productontwikkeling, recycling
Judith Tesser
Programma en communicatiemanager
communicatie
Christiaan Bolck
Innovatiecoach
projecten, biopolymeren
Martin van Dord
Innovatiecoach
projecten, algemeen, contacten NRK
Eelco Rietveld
Innovatiecoach
projecten, LCA
Frank Lijten
Innovatiecoach
projecten, industriële vezels
Jan van Ee
Innovatiecoach
projecten, bio-based economy
top chemie ∆
Johan Tiesnitsch
IP
valorisatie, octrooien en licenties
Jos Lobée
Innovatiecoach
projecten, algemeen
Karin Molenveld
Innovatiecoach
projecten, biopolymeren
Peter Koppert
Innovatiecoach
projecten vezels en textiel, Modint
Toine Janssen
New Business
new business, begeleiding start-ups

Missie / visie

Onze missie is het bevorderen van innovatie op het gebied van polymeren voor het bedrijfsleven, in het bijzonder voor MKB en starters. DPI Value Centre draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor de polymeerindustrie in de EUregio.

 

Onze visie: DPI Value Centre is de preferred partner voor ‘new business generatie op het gebied van polymeren’. DPI Value Centre wordt gezien als autoriteit op het gebied van polymeren, is onafhankelijk en niet commercieel. Open innovatie, samenwerking en valorisatie van kennis zijn onze uitgangspunten.

 

Wie zijn wij?

Wij
- zijn een betrouwbare, betrokken samenwerkingspartner
- delen (hoogwaardige) kennis op een laagdrempelige manier
- doen aan community building (open innovatie)
- durven vragen te stellen en kritisch te zijn
- zijn een samenwerkingsverband van mensen met relevante specifieke kennis